Uradni list

Številka 171
Uradni list RS, št. 171/2020 z dne 25. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 171/2020 z dne 25. 11. 2020

Kazalo

3008. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7827.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Nepremičnini:
– katastrska občina 1659 RAKEK parcela 24/22 (ID 2342617) in
– katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 3519/7 (ID 7096898), pri kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, se ukine status javnega dobra.
2. 
Navedeni nepremičnini izgubita status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
3. 
V zemljiški knjigi se po pravnomočnosti odločbe pri nepremičnini katastrska občina 1659 RAKEK parcela 24/22 (ID 2342617) in nepremičnini katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 3519/7 (ID 7096898), vknjiži lastninska pravica na ime in v korist osebe:
Občina Cerknica
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
matična številka: 5880157000
v deležu 1/1.
4. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0053/2019
Cerknica, dne 12. novembra 2020
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost