Uradni list

Številka 171
Uradni list RS, št. 171/2020 z dne 25. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 171/2020 z dne 25. 11. 2020

Kazalo

3007. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, stran 7827.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu – ZSV (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 13/93, 42/94 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 54/00 – ZUOPP, 36/00 – ZPDZC, 26/01, 6/02, 110/02 – ZIRD, 5/03, 2/04, 7/04 – popr., 3/04, 6/05, 69/05 – odl. US, 9/06, 21/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 5/07, 105/06, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19 in 28/19); Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ((Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč na domu – socialna oskrba na domu, in sicer za:
– skupna cena socialne oskrbe na domu v višini 23,20 EUR na uro na delavnik
– skupna cena socialne oskrbe na domu v višini 25,61 EUR na uro na dela proste dni.
Strošek vodenja, koordiniranja in priprave je 2,23 EUR na uro, strošek neposredne socialne oskrbe je 20,97 EUR na uro na delavnik in 23,38 EUR na uro na dela proste dni.
2. člen 
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša:
– 5,37 EUR na uro na delavnik
– 5,95 EUR na uro na dela proste dni.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2021.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 12280-31/2019, z dne 7. 11. 2020.
Št. 007-7/2020
Cerknica, dne 12. novembra 2020
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost