Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2020 z dne 13. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2020 z dne 13. 11. 2020

Kazalo

2911. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, stran 7446.

  
Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 
1. člen 
Z namenom omejitve gibanja prebivalstva za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepovedujeta ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, in sicer se:
1. gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:
– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
2. pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:
– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
3. pooblaščenim organizacijam začasno prepove izvajanje:
– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
– rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
– preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;
4. Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa začasno prepove izvajanje:
– izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
– usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
– osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
– edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
– preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
– vozniških izpitov.
2. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:
1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo:
– naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;
2. pooblaščene organizacije, ki izvajajo:
– postopke in naloge v tahografskih delavnicah,
– redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila v skladu s sprejetimi navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljeni na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
3. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor Republike Slovenije in javnost.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
(1) Veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od uveljavitve tega odloka do 30. novembra 2020, se podaljša do 31. januarja 2021.
(2) Veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče od uveljavitve tega odloka do 30. novembra 2020, se podaljša do 31. januarja 2021.
(3) Veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od uveljavitve tega odloka do 30. novembra 2020, se podaljša do 31. januarja 2021.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/20, 54/20 in 67/20) in Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/20, 52/20 in 54/20).
6. člen 
Ta odlok začne veljati 16. novembra 2020.
Št. 00710-55/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-2430-0111
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti