Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2020 z dne 12. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2020 z dne 12. 11. 2020

Kazalo

2861. Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, stran 7304.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
1. člen 
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 153/20 in 159/20) se v 10. členu v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;«.
V 10. točki se črta besedilo »nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali«, število »48« pa se nadomesti s številom »12«.
Črtata se 14. in 15. točka.
V dosedanji 16. točki, ki postane 14. točka, se za besedo »člani« doda besedilo »v drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja«.
Dosedanja 17. točka postane 15. točka.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.«.
2. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 16. novembra 2020.
Št. 00717-53/2020
Ljubljana, dne 12. novembra 2020
EVA 2020-1711-0060
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost