Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2020 z dne 12. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2020 z dne 12. 11. 2020

Kazalo

2855. Pravilnik o spremembah Pravilnika o letenju vojaških zrakoplovov, stran 7278.

  
Na podlagi 5.a člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o letenju vojaških zrakoplovov 
1. člen 
V Pravilniku o letenju vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 82/09 in 82/20) se v 2. členu v prvem odstavku črtata 35. in 39. točka.
Dosedanje 36., 37. in 38. točka postanejo 35., 36. in 37. točka, dosedanje 40., 41., 42. in 43. točka pa postanejo 38., 39., 40. in 41. točka.
2. člen 
V poglavju »II. SPLOŠNE DOLOČBE O ZRAČNEM PROMETU VOJAŠKIH ZRAKOPLOVOV« se podpoglavje »3. Vojaška letališča« in 15. do 18. člen črtajo.
3. člen 
V poglavju »IV. VODENJE VOJAŠKEGA LETENJA« se podpoglavje »b) Dežurna logistična ekipa« in 42. do 51. člen črtajo.
4. člen 
V 84. členu, četrtem odstavku 110. člena in prvem odstavku 125. člena se besedilo »navodilom za uporabo vojaškega letališča« nadomesti z besedilom »vojaškim letališkim priročnikom«.
V tretjem odstavku 111. člena, prvem odstavku 187. člena in drugi alineji prvega odstavka 190. člena se besedilo »navodilom za uporabo letališča« nadomesti z besedilom »vojaškim letališkim priročnikom«.
V tretjem odstavku 125. člena se besedilo »navodilom za uporabo vojaškega letališča in vojaškega heliporta« nadomesti z besedilom »vojaškim letališkim priročnikom«.
5. člen 
V 97. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2020-5
Ljubljana, dne 9. novembra 2020
EVA 2020-1911-0013
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina