Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2020 z dne 5. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2020 z dne 5. 11. 2020

Kazalo

2783. Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 6788.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
1. člen 
V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20) se v 1. členu v tretjem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. prihoda na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih delovnih nalog,«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri prehajanju med občinami iz prvega odstavka tega člena mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz četrtega odstavka tega člena. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med občinami na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, policistu oziroma občinskemu redarju.«.
3. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »nadzoruje tudi Policija« nadomesti z besedilom »nadzorujejo tudi Policija in občinska redarstva«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-52/2020
Ljubljana, dne 5. novembra 2020
EVA 2020-1711-0058
 
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost