Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2020 z dne 5. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2020 z dne 5. 11. 2020

Kazalo

2782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 6788.

  
Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/20 in 157/20) se v 2. členu v prvem odstavku na koncu petindvajsete alineje beseda »ter« nadomesti z vejico.
Na koncu šestindvajsete alineje se pika nadomesti z vejico ter se dodajo nove sedemindvajseta do dvaintrideseta alineja, ki se glasijo:
»– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago,
– specializirane otroške trgovine,
– specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles,
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo pohištvo,
– storitve pedikure ter
– storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.«.
2. člen 
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka 3. člena tega odloka morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju šestega odstavka prejšnjega člena za posamezno trgovino v sklopu trgovskega centra in
– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne trgovine v sklopu trgovskega centra zagotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.«.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ),
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in
– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega odloka in 2.a člena tega odloka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega odstavka.
(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navodil iz šestega odstavka 2. člena tega odloka.
(5) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-36/2020
Ljubljana, dne 5. novembra 2020
EVA 2020-2130-0055
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti