Uradni list

Številka 156
Uradni list RS, št. 156/2020 z dne 26. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 156/2020 z dne 26. 10. 2020

Kazalo

2706. Tarifa o pravnih storitvah, stran 6549.

  
Na podlagi četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) in drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) je družba PETOŠEVIĆ, zastopstvo za patente in blagovne znamke, d.o.o., Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Slobodan Petošević, dne 15. 9. 2020 sprejela
T A R I F O 
o pravnih storitvah 
1. člen 
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in povračil stroškov družbi PETOŠEVIĆ, zastopstvo za patente in blagovne znamke, d.o.o., Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) oziroma pooblaščenim zaposlenim v družbi v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju pravic industrijske lastnine in avtorskih in sorodnih pravic.
2. člen 
Pravne storitve po tej tarifi obsegajo vsa opravila, ki jih družba opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z zastopanjem imetnikov in domnevnih kršiteljev pravic industrijske lastnine in avtorskih in sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, razen pred Uradom RS za intelektualno lastnino.
3. člen 
Za ovrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo tista določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18) ter sklepi o spremembi vrednosti točke po Odvetniški tarifi, ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom pravic industrijske lastnine in avtorskih in sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi iz četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) in drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16), razen pred Uradom RS za intelektualno lastnino.
4. člen 
Stranke so dolžne družbi plačati akontacijo za potrebne storitve pravne pomoči v dogovorjenem znesku. Stroške za sodne in upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa so dolžne plačati v dejanski višini.
5. člen 
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen 
K tej tarifi izda soglasje ministrica, pristojna za pravosodje.
7. člen 
Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati Tarifa o pravnih storitvah z dne 25. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 34/11).
8. člen 
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen 
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. septembra 2020
PETOŠEVIĆ, zastopstvo za patente in blagovne znamke, d.o.o. 
Slobodan Petošević 
direktor 
Na podlagi določbe četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) in drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) soglašam s Tarifo o pravnih storitvah.
Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost