Uradni list

Številka 156
Uradni list RS, št. 156/2020 z dne 26. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 156/2020 z dne 26. 10. 2020

Kazalo

2704. Pravilnik o spremembah Pravilnika o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine, stran 6547.

  
Na podlagi šestega odstavka 140. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314 – A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine 
1. člen 
V Pravilniku o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine (Uradni list RS, št. 95/14) se v 2. členu v šesti alineji za besedilom »v prvem odstavku 28. člena ZPIZ-2« doda vejica ter besedilo »razen znižanja starostne meje zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Informacija iz 2. člena tega pravilnika se ne posreduje uživalcem izplačil dela pokojnine po 39.a členu ZPIZ-2, uživalcem delnih pokojnin po 40. členu ZPIZ-2 in uživalcem sorazmernega dela pokojnine po 116. členu ZPIZ-2.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-13/2020
Ljubljana, dne 12. oktobra 2020
EVA 2020-2611-0046
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost