Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2020 z dne 22. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2020 z dne 22. 10. 2020

Kazalo

2607. Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 6323.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
1. člen 
V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20) se v 3. točki tretjega odstavka 1. člena pika na koncu točke nadomesti z vejico in dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. opravljanje storitev dostave jedi, pijač, zdravil in osnovnih življenjskih potrebščin,
5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.«.
2. člen 
V 4. členu se:
– besedilo člena označi kot prvi odstavek;
– v 4. točki na koncu točke briše vejica in doda besedilo: »ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,«;
– v 10. točki pika na koncu točke nadomesti z vejico in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.«;
– doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-46/2020
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2020-1711-0054
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti