Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2020 z dne 21. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2020 z dne 21. 10. 2020

Kazalo

2605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 6320.

  
Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 127/20, 138/20 in 143/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(1) Ponujanje storitev neposredno potrošnikom ni dovoljeno v:
– diskotekah in nočnih klubih,
– kulturnih ustanovah, razen v galerijah, muzejih, arhivih in knjižnicah,
– kinematografih.
(2) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6.00 do 21.00 ure.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek časovna omejitev opravljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave jedi in pijač v primeru dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba).
(4) Za osebni prevzem in dostavo jedi in pijač velja časovna omejitev iz drugega odstavka tega člena.
(5) Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek omejitev razdalje 1,5 metra ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo.
(7) Ne glede na peti odstavek tega člena omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač.
(8) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.
(9) Število oseb v fitnes centrih se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.«.
3. člen 
V 3. členu se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Upravljavec trgovskega centra in trgovec, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja trgovino, zagotovita upoštevanje navodil iz osmega odstavka 2. člena tega odloka.
(5) Pri izvajanju nadzora nad ukrepi iz osmega odstavka 2. člena tega odloka ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.«.
4. člen 
V 3.a členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na drugi do sedmi odstavek in deveti odstavek 2. člena tega odloka za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, veljajo naslednje omejitve oziroma prepovedi:«.
1. točka se spremni tako, da se glasi:
»1. ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih je prepovedano;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine) je dovoljeno od 6.00 do 21.00;«.
4. točka se črta.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. ne glede na 2. in 3. točko tega odstavka prepoved in časovna omejitev opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač ne veljata za dejavnost priprave jedi in pijač v primeru za dejavnost strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter v primeru opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance;«.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. Za osebni prevzem in dostavo jedi in pijač velja časovna omejitev iz 3. točke tega člena;«.
Dosedanja 6., 7. in 8. točka postanejo 7., 8. in 9. točka.
9. točka se črta.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-31/2020
Ljubljana, dne 20. oktobra 2020
EVA 2020-2130-0047
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti