Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2020 z dne 15. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2020 z dne 15. 10. 2020

Kazalo

2537. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 6191.

  
Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 127/20 in 138/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(1) Ponujanje storitev neposredno potrošnikom v diskotekah in nočnih klubih je prepovedano.
(2) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6.00 do 22.30.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek časovna omejitev opravljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave jedi in pijač v primeru dostave jedi in pijač, dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem jedi in pijač.
(4) Gostje, ki so ob 22.30 še v obratih iz drugega odstavka tega člena, jih morajo zapustiti najpozneje v 30 minutah, če v njih strežejo le preproste jedi, pijače in napitke (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najpozneje v 60 minutah, če strežejo tudi zahtevnejše jedi (restavracije, gostilne, kmetije).
(5) Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek omejitev razdalje 1,5 metra ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo.
(7) Ne glede na peti odstavek tega člena omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač.
(8) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.
(9) Število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.«.
2. člen 
V 3. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
3. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(1) Ne glede na drugi do sedmi odstavek in deveti odstavek 2. člena tega odloka za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, veljajo naslednje omejitve oziroma prepovedi:
1. ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe je prepovedano;
2. opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih (gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) je prepovedano;
3. opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine), je dovoljeno od 6.00 do 22.30;
4. gostje iz nastanitvenih obratov iz prejšnje točke, ki so ob 22.30 še v prostorih, v katerih se opravlja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, morajo prostore zapustiti najpozneje v 60 minutah;
5. ne glede na 2. in 3. točko tega odstavka prepoved in časovna omejitev opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač ne veljata za dejavnost priprave jedi in pijač v primeru dostave jedi in pijač, za dejavnost strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter v primeru osebnega prevzema jedi in pijač;
6. opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v nastanitvenih obratih iz 3. točke tega odstavka je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra;
7. ne glede na prejšnjo točko omejitev razdalje 1,5 metra ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo;
8. ne glede na 6. točko tega odstavka omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač;
9. v prostoru, v katerih se opravljata frizerska ali kozmetična dejavnost, se lahko hkrati nahaja le ena stranka.
(2) Uradne podatke o številu okuženih po regijah objavlja NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj enkrat tedensko. Ukrepi iz prvega odstavka tega člena v regiji začnejo veljati naslednji dan po objavi uradnih podatkov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Prve uradne podatke o številu okuženih po regijah objavi NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije naslednji dan po objavi tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-30/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-2130-0046
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti