Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2020 z dne 14. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2020 z dne 14. 10. 2020

Kazalo

2527. Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 6180.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19 
1. člen 
S to odredbo se določa začasna ureditev posameznih prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status obravnavanih pacientov, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19).
2. člen 
(1) Izraz »izvajalec zdravstvene dejavnosti«, uporabljen v tej odredbi, pomeni izvajalca bolnišnične dejavnosti, vključno z urgentnimi centri, vzgojno-izobraževalnimi in socialno varstvenimi zavodi, ki izvajajo dejavnost celodnevnega institucionalnega varstva oziroma celodnevne oskrbe.
(2) Socialno varstveni in vzgojno-izobraževalni zavodi, ki na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20) za svoje oskrbovance zagotavljajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo, v sivi in rdeči coni iz 3. člena te odredbe obravnavajo oskrbovance, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja.
3. člen 
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti določijo in uredijo prostore za obravnavo oseb, pri katerih je prisoten sum na okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: siva cona) in prostore za obravnavo pacientov, pri katerih je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: rdeča cona).
(2) Siva cona se organizira na način individualne namestitve osebe v prostorih, ločenih od prostorov za obravnavo asimptomatskih pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in ločeno od pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2. Zmogljivost sive cone se prilagaja glede na obseg števila oseb, ki prihajajo k posameznim izvajalcem zdravstvene dejavnosti.
(3) Rdeča cona se lahko organizira na način kohortne osamitve (namestitve, ki dopušča obravnavo pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, znotraj iste sobe oziroma prostora). Prostori rdeče cone so fizično ločeni od prostorov za obravnavo asimptomatskih pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in od sive cone. Zmogljivost rdeče cone se prilagaja glede na obseg števila pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2.
(4) Prostori sive in rdeče cone se uredijo tako, da se preprečuje tveganje prenosa virusa SARS-CoV-2, pri čemer se upoštevajo aktualne strokovne smernice s področja preprečevanja in obvladovanja okužb.
4. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepa iz te odredbe minister, pristojen za zdravje, ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ta ukrep še naprej uporablja, ali pa ukrep spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado Republike Slovenije in javnost.
5. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-123/2020
Ljubljana, dne 13. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0094
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost