Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2020 z dne 14. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2020 z dne 14. 10. 2020

Kazalo

2526. Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, stran 6180.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov 
1. člen 
(1) S to odredbo se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti določajo začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti.
(2) Zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave iz prejšnjega odstavka pomeni izvajanje zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.
2. člen 
Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, razen:
1. preventivnih pregledov otrok in mladostnikov,
2. preventivnih storitev pri nosečnicah,
3. preventivnih pregledov delavcev,
4. nujnih pregledov operativnih gasilcev,
5. presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
6. drugih preventivnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.
3. člen 
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotovijo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19. Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo psihiatrično bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotavljajo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe nege pacientov, obolelih za COVID-19, ki so sprejeti v zdravstveno obravnavo pri njih.
(2) Za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka izvajalci zdravstvene dejavnosti prilagajajo oziroma postopoma zmanjšujejo število specialističnih pregledov, operativnih posegov in drugih zdravstvenih storitev, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnave nosečnic, porodnic in novorojencev.
(3) Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na svojem območju z organizacijskimi ukrepi zagotovijo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, vključno z vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki sami ne morejo organizirati obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, in vstopnih točk za brise za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, se lahko povežejo med seboj ali z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, v okviru katerega se vključujejo v delo navedenih točk. Določbe tega odstavka veljajo tudi za koncesionarje, ki se vključujejo v delo zdravstvenega doma, na območju katerega opravljajo koncesijsko dejavnost.
(4) Koncesionarji se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju katerega koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost.
4. člen 
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti paciente, katerih zdravstvena storitev iz 2. in 3. člena te odredbe ni oziroma ne bo izvedena, o neizvedbi zdravstvene storitve obvestijo nemudoma. Pacienta se prenaroči na prvi prosti (dodatni) okvirni termin.
(2) O okvirnem terminu zdravstvene storitve se paciente obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam (tj. od prenaročitve iz prejšnjega odstavka).
5. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister, pristojen za zdravje, ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado Republike Slovenije in javnost.
6. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-118/2020
Ljubljana, dne 13. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0089
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost