Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2020 z dne 8. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2020 z dne 8. 10. 2020

Kazalo

2444. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, stran 5697.

  
Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji 21. septembra 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom 
1. člen 
V Odloku o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Uradni list RS, 60/10, 64/10 – popr. in 48/15) se v 3. členu osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– k.o. 1695 Karlovško predmestje, parc. št.: 77/1-del, 77/4, 77/6, 77/8, 77/9, 77/10, 77/11, 77/86, 77/87, 77/88, 77/89, 77/13, 77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, 77/22, 77/23, 77/24, 77/27, 77/28, 77/29, 77/30, 77/32, 77/33, 77/34, 77/36, 77/37, 77/38, 77/39, 77/40, 77/44, 77/63, 77/65-del, 80-del, 83/3-del, 83/11-del, 83/13-del, 97, 98/3-del, 100-del, 102, 118/1, 118/2, 118/3-del, 118/5, 118/20, 118/55, 118/63, 118/71, 118/72, 118/73, 118/74, 118/93, 118/126, 118/128, 118/136, 118/137, 118/139, 118/203, 118/252, 118/253, 118/254-del, 118/255-del, 612/33-del, 612/58, 612/61, 612/64, 612/67, 618/5;«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2020-2
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković