Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020

Kazalo

2433. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.3), stran 5684.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 30. septembra 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.3)
1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 2869/6 k.o. 854 – Podgorje (ID 7058421), s parc. št. 2869/5 k.o. 854 – Podgorje (ID 7008965), s parc. št. 1124/4 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu (ID 6904905), in s parc. št. 1124/3 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu (ID 6904906).
2) Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0027/2020
zveza spis št. 478-144/2020
Slovenj Gradec, dne 1. oktobra 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost