Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020

Kazalo

2430. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2020, stran 5681.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 15. seji, dne 24. 9. 2020, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2020
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 3056/2, k.o. 1322 – Krško,
– parc.št. 496/3, k.o. 1346 – Gorenji Leskovec,
– parc.št. 1467/5, k.o. 1311 – Kostanjek,
– parc.št. 1264/3, k.o. 1318 – Dolenja vas,
– parc.št. 1264/4, k.o. 1318 – Dolenja vas,
– parc.št. 684/31, k.o. 1349 – Dovško,
– parc.št. 2529/2, k.o. 1330 – Veliko Mraševo.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-4/2020-O507
Krško, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost