Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020

Kazalo

2429. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2020, stran 5681.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 15. seji, dne 24. 9. 2020, sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2020
I. 
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičninah:
– parc.št. 470/13, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 452/16, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 452/17, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 452/18, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 743, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 744, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 741, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 452/13, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 453/27, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 453/24, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 454/9, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 453/30, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 454/8, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 470/15, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 740/2, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 470/8, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 990/6, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 996/19, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 996/33, k.o. 1326 – Raka
– parc.št. 996/34, k.o. 1326 – Raka
– parc.št. 4361/5, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 672/5, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 12/5, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 10/6, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 60/2, k.o. 1326 – Raka.
II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-4/2020-O507
Krško, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost