Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2020 z dne 30. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2020 z dne 30. 9. 2020

Kazalo

2336. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi, stran 5283.

  
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter za izvrševanje 34.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi (Uradni list RS, št. 28/06) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Skupni znesek izplačila delovne uspešnosti na letni ravni ne sme presegati dveh osnovnih mesečnih plač direktorja, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače direktorja v decembru preteklega leta. Če direktor nastopi mandat v tekočem letu, se določi sorazmerni del skupnega zneska izplačila delovne uspešnosti na podlagi osnovne plače, ki bi mu pripadala za december preteklega leta.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-518/2020/10
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
EVA 2020-3130-0032
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost