Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2020 z dne 30. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2020 z dne 30. 9. 2020

Kazalo

2335. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, stran 5277.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije 
1. člen 
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 130/20 in 131/20 – popr.) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti države določi seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (v nadaljnjem besedilu: zeleni seznam), iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem odlokom brez odreditve karantene. Zeleni seznam je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti države določi tudi seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi epidemiološkimi razmerami (v nadaljnjem besedilu: rdeči seznam), iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem odlokom. Rdeči seznam je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada Republike Slovenije določi, da omejitve veljajo le za posamezne administrativne enote te države.
(4) Enako kot države članice schengenskega območja se po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska mestna država).
(5) Za države, ki niso uvrščene na zeleni ali rdeči seznam, velja, da so uvrščene na seznam držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (v nadaljnjem besedilu: oranžni seznam). Zeleni in rdeči seznam se objavita na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.«.
2. člen 
V 10. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »v Sloveniji in sicer«.
V četrtem odstavku se v 16. točki pika nadomesti s podpičjem in za njo dodata novi 17. in 18. točka, ki se glasita:
»17. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje;
18. osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-38/2020
Ljubljana, dne 30. septembra 2020
EVA 2020-1711-0045
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost