Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2020 z dne 21. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2020 z dne 21. 9. 2020

Kazalo

2267. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru, stran 5113.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US in 10/17 – ZPP-E), smiselne uporabe 47. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 21. septembra 2020 sprejel
S K L E P 
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru 
I. 
Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Mariboru se izvolijo
iz vrst delavcev:
AL SHAMMARY Leila
ANDROIĆ Sanja
BABŠEK Janez
BANFIĆ Mirko
BEDRAČ Gregor
BOBOVEC Zdenka
BOHINEC Robert
BOKAN Viktor
BRUMEN Jože
BRUMEN Janez
BUČEK Drago
BUKOVEC Jelena
CAFNIK Samo
CAMPLIN Franc
CVETKO Mihaela
ČATER Aleksandra
DAMIŠ Tatjana
DENAC Boštjan
DOBNIK Albin
DOMINKOVIĆ Jakov
DOMJAN Damir
DOŠEN Milan
DRAGAR Aleš
DRETAR Damjan
DUH Srečko
FARTEK Petra
FELBAR Uroš
FERK Bojan
FERLETIČ Aleš
FERŠ Alen
FURJAN Boštjan
GORJUP Marjan
GUTSMANDL CAR Andrejka
HAVLE Špela
HERCAN Janez
HORVAT Alojz
HORVAT Jožef
HROVAT Nives
HUDRAP Tatjana
IVANČIČ Karmen
JAVORNIK Rudolf
JAVORNIK KREČIČ Marija
JEVTIČ Melita
JURIČ Marinka
KAVČNIK Aleksander
KERČMAR Erika
KETIŠ Andrej
KLANEČEK Vlasta
KLEMENT ZOREC Danijela
KNAP Judita
KOSANIĆ Gordana
KOŠAK Janja
KRESNIK Jaroslav
KUPLJEN Darja
KURBOS Rok
LAČEN mag. Iztok
LADIČ Dominik
LAH Marjan
LAINŠČEK Kristijan
LASBAHER Kristijan
LAZAREV ŠERBEC Lučka
LJUBEC Špela
LOPARIČ HERCOG Cecilija
MANČEK Anita
MEGLIČ Marjan
MIKL Milan
MRAZ Bernhard
NIDERL Franc
NOVAK Danica
OBERSNEL Samo
OBREHT Anton
ORNIK Benjamin
PAJTLER Renata
PERNEK Darja
PIŠEK Matjaž
PODSTENŠEK Mojca Marija
POLOVŠEK Marjan
POLOVŠEK Tatjana
PROSENJAK Boštjan
RAKUN Bojan
RANTAŠA Tadej
RIZANI Violeta
ROPIČ Nataša
ROŠER Bojan
ROŠER Matej
ROŽMAN Alenka
SEČKO Robert
SERŠEN Robert
SEVER Jožef
SIMONIČ Sašo
SINTIČ Boris
SORŠAK Blanka
SOVIČ Zdravko
ŠANTL MIHALJČIČ Lučka
ŠAVEL HORVAT Sonja
ŠILAK Jaka
ŠKOLNIK Jadranko
ŠKORJANC Irena
ŠMID Bronja
ŠOŠTARIČ Anton
ŠULER Maja
ŠUMER KORMAN Mojca
ŠVARCL Danilo
ŠVIKART Fredi
TEMENT Jelica
TITAN Ksenija
TOMAŽIČ Tina
TRANTURA Miran
TUCELJ Irena
TURNER Janko
VAJS Nevenka
VIDRIH Vlasta
VODNIK Ljiljana
ZAJEC Dušanka
ZIMET Petra
ZUPAN Simon
ZUPANČIČ Samo
ŽIBERNA Aleš
ŽILAVEC Aleksander
ŽLIČAR Vesna
ŽVAJKAR Simon;
iz vrst delodajalcev:
ALTER Branko
AMBROŽ Barbara
ANDREJEK Miran
AUDIČ Teodor
BARBELJ Benjamin
BENKO Suzana
BENKOVIČ mag. Andrej
BENOTIČ Gorazd
BER Natalija
BERNJAK Štefan
BIJOL Mateja
BRAČKO mag. Srečko
BRANDNER Helena
BREGOVIČ Valerija
BRENČIČ Bojan
BREZOVNIK Petra
BRUMEC Breda
CVAHTE Miroslava
CVETKO Edvard
ČELAN Vlado
ČREMOŠNIK Vlasta
DEMŠIČ Boris
DENŠA Ivan
DIETZ Zdenka
DREVENŠEK Marija
FAJHTINGER Brigita
FALEŽ Helena
FERLEŽ Robert
FINGUŠT HECL Martina
FRANK Irena
FRAS Anita
FRUMEN Barbara
FUJS Miran
FURLAN Matej
GNAMUŠ ŠLEBNIK Bernarda
GOLOB Leja
GOLOB TERPLAN Romana
GOMBOC Sandra
GORNJAK Tamara
GOTVAJN mag. Valerija
GRADIŠNIK Rebeka
GRAFENAUER Mojca
GRAH Robert
GREGORIČ Irena
HEBAR Katja
HIŽMAN Danica
HOCHSTÄTTER mag. Mateja
HOLC Ivo
HORVAT Suzana
HORVATIČ Aleš
HOŠNJAK Mihaela
ILICH Ksenija
JERANOVIČ Iztok
JUHART LESNIK Brigita
KAMPUŠ Olga
KAPUN Ana
KAVAŠ Igor
KIRBIŠ Zora
KLASIĆ Damjan
KOCET Borut
KOREN Marjan
KREČ Klavdija
KREUH Jožef
KROPF Matej
KRUNIĆ Natalie
KUMER Simona
LEPENIK Aleksandra
LEŠNIK Metka
LIPOVNIK Renata
LUBI Alojzija
LUKETIČ Josip
LUKETIČ Lin
LUKNER Mitja
MAJCEN Lidija
MAJCENOVIČ Peter
MEDVED KACJAN Vesna
MEGLIĆ Metka
MEH Ingrid
MERNIK Andreja
MOHORIČ Darija
MURŠEC Roman
NEDOK Robert
NORČIČ Sašo
OSVALD Franc
OŠLAJ Jože
PODGORNIK mag. Aleksandra
PODLESEK Uroš
POLIČ Franc
PRAH Nataša
ROŠKARIČ Eva
ROUS Helena
SAMEC Alenka
SAMEC KODERMAN Andreja
SEGULIN Jelka
SELINŠEK Drago
SIRK Silva
SLAVIČEK Vesna
STRIŽIČ Silvija
ŠARC Andrej
ŠAUPERL Janez
ŠAUPERL Rolanda
ŠKERLAK Elizabeta
ŠLEBNIK Bojan
ŠONAJA PIHLAR Mirjana
TIBAUT Dominika
TOMINŠEK Mojca
TRAMŠEK Rebeka
TRIPLAT Suzana
URŠNIK JAZBEC Marija
VERDNIK Petra
VERŠIČ Natalija
VIDOVIČ Andrejka
VOGLAR Vesna
VREŠAK Sabina
VUJAČIĆ Nevenka
VUK Aljaž
WUDLER Lan
ŽIGON Gregor
ŽURGA dr. Gordana.
II. 
Če zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja bolezni COVID-19, sodniki porotniki, izvoljeni s tem sklepom, ne prisežejo do izteka mandata dosedanjim sodnikom porotnikom, ostanejo ti na dolžnosti do prisege sodnikov porotnikov novega mandata.
Št. 700-04/20-11/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
EPA 1359-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik