Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2020 z dne 21. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2020 z dne 21. 9. 2020

Kazalo

2266. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih, stran 5111.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US in 10/17 – ZPP-E), smiselne uporabe 47. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 21. septembra 2020 sprejel
S K L E P 
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih 
I. 
Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih se izvolijo
iz vrst zavarovancev:
ADAMIČ Smiljana
ANDLOVIČ Dragica
ANTOLAŠIĆ Nika
AVGUŠTIN Romana
AVMAN Marija
BAJUK Dušan
BERCE Jure
BIRČAKOVIĆ Igor
BIZJAK Janja
BOKAN ANŽIČ Duška
BREZAR Borut
CERAR Ema
CIMPRIČ Urška
ČEGOVNIK Marjana
ČELIČ Katja
ČERNE Bernardka
DE REYA Mateja
DEKLEVA Aleksander
DOLINŠEK Janez
DORNIK Marjeta
DRAGAN Marjan
DRAŠLER Suzana
DRNOVŠEK Marta
FON Vojko
GAJZER Zdenka
GARB Miroslav
GEBERT Darja
GERENČER PEGAN Simona
GLANER Velko
GRANDOVEC KUMELJ Mateja
GRUBAČ Tanja
HOČEVAR Tanja
ILJAŠ Igor
IVANETIČ Nežka
JAZBAR Bernard
JELEN Aleksnder
JERMAN Maja
JOVANOVIĆ Gordana
JOVIĆ Gordana
JUHART Matjaž
JURIČ Marinka
KANONI Črt
KARDELJ Aleš
KASTELIC Branka
KASTELIC Dane
KOCET Danica
KOROŠEC Lavra
KOROŠEC Sebastjan
KOS Jože
KOTAR Saša
KOZAR Ema
KRALJ MARINČEK Katarina
KRANER Aleš
KRAŠOVEC Mateja
KREVL Eva
KRMAC RENKO Karin
KURENT Danica
LEBAR mag. Mojca
LESKOVŠEK Evita
LOKOVŠEK Pavel
LUKETA Klementa
LUKEŽIČ Vanja
LUZAR Stanislav
MEDVED Anton
MENCIN Danica
MIKLAVC Brigita
MLAKAR Blanka
OJSTERŠEK Boža
ORNIK Zdenka
PEGAN Vladimir
PEJOVIĆ Miroslava
PERŠE Aleš
PETERLIN Branka
PETROVIĆ Anica
PINTARIČ Nadja
PINTARIČ Alenka
PIPAN Miran
PIRJEVEC mag. Rado
POLENČIČ Marko
PRESEKAR Nina Neža
PROSEN Vojmir
RAVNIKAR Tanja
RIJAVEC ŠKERL Aleksandra
ROZMAN Gregor
ROŽEJ Marjanca
SEREC Zoran
SFILIGOJ Mojca
SIMEUNOVIĆ Dragica
SOJER Anton
STEPANOVIĆ Andreja
STIPAN Peter
SURINA ZAJC Cirila
SUŠEC Mojca
ŠABANOV Hermina
ŠKORJANC Irena
ŠKVORC Vlado
ŠTRUC Igor
TEODOROVIČ Alison
TOPLAK Branko
TRČEK Boštjan
TRDAN Veronika
TUŠAR Janez
UROŠEVIČ Radivoj
VADNAL dr. Katja
VERDINEK AŽNIK Metka
VIDMAR Nada
VOGRIN Tomaž
VUJOVIĆ Dušanka
ZABRET Matjaž
ZADNIKAR Jadranka
ZAJEC Tadej
ZDEŠAR Simona
ZUPAN URH Primož
ŽVIKART Bojan;
iz vrst zavodov:
ADAMIČ Eva
ADEM Skender
AHČIN Maja
AJDIČ ZORIČ Alenčica
BABIČ Gorazd
BANDUR JAZBEC Vidica
BELE Srečko
BIZJAK Matejka
BOGATAJ Borut
BONELLI Milena
BOŠNJAK Siniša
BOŽIČ Tadej
BOŽIČ VEHOVEC Mija
BREGANT Jože
BREGAR HORVAT Tomaž
BRENČIČ Angela
BREZOVEC Alenka
BRICELJ Ivica
BUKOVEC Andreja
CERAR Marija
CERJAK Zdenka
CERKVENIK Anita
CRNKIČ Alma
ČARGO Marjeta
ČEBAŠEK Pavla
ČERNOVŠEK Vilko
ČIŽMAN ŽAGAR Polonca
DEMŠAR PEČAK Nataša
DEUTSCHMANN Janja
DEŽMAN Maja Tina
DORNIK Simona
DROBEŽ Jasna
FERLIC Ana
FILIPIČ Franc
FORTIN Monika
GORINJAC Edita
GOŠTE Gregor
GROM Monika
GUBENŠEK Mihael
HARL Neja
HERCOG Natalija
HODŽIĆ Refik
HORVAT Bojan
HORVAT Ivanka
HROVATIN PEČARIČ mag. Vesna
HÜBSCHER Alja
HUDOMALJ Metka
HUMAR mag. Mateja
HUZJAN Ljubinica
HVALA Milena
IKOVIC HUS Maša
IPAVEC Andreja
JAMBRIŠKO Dušan
JANAČKOVIĆ Majda
KASTELIC Borut
KENK Marinka
KLEVŽE ŠUMAN Mojca
KOCMUR Ivana
KODRIČ Gabriela
KOS Nataša
KOSTANJŠEK Sabina
KOŠIR Stanislav
KOTNIK Sonja
KOTNIK Suzana
KOVAČ Marjeta
KOVAČ ARH Alenka
KRAJNC Tadeja
KRENKER Ramiza
KROPEJ CELAN Helena
KŠELA Matej
KUHAR Vlasta
KUKLEC Alenka
LAVRIČ Uroš
LAZAR Drago
LENDARO Vlasta
LEŠNJAK Jernej
LOJEVEC mag. Iris
LÜK CIFER Breda
MARKOVIČ Žarko
MERVAR Irena
MESERKO Nives
MEŽNAR Petra
NIKŠIČ PENTEK Ana Nuša
OGULIN Anita
OKOREN Ana
OSREDKAR Andreja
PAULINI Milena
PAVLICA Denis
PAVLIČ Vesna
PAVLOVIČ Darja
PELCAR Marija
PERC mag. Drago
PERČIČ Stanislava
PETROVIČ Tanja
PEVEC FORŠTNER Monika
PEZDIRC TANDLER Antonija
PEZDIRC VEHOVAR Andreja
PODGORŠEK Lora
PODLESNIK Violeta
POGAČAR Tamara
POGRAJC Vida
POLJANŠEK Simona
POPOVIČ Andreja
POTOČNIK ŠEŠKO Renata
PUNGARTNIK ČREŠNAR Melita
PUŠAVEC Magda
RAJKOVIĆ Lidija
RAVBAR LAMPIČ Maja
RAZBORŠEK Jernej
REBEC Nika
REBOLJ Karolina
REJC Staša
RESNIK Mateja
RIHTER Blanka
ROBNIK Miran
ROGELJA Cvetka
ROT Suzana
ROZMAN Tina
ROŽIČ Mateja
RUS Špela
SANKOVIČ Gregor
SNEDIC Monika
SORŠAK Andrejka
SRAKA mag. Jasna
STANONIK Miha
STRNIŠA Aleksandra
SVETE Nina
SVETELJ TROBEC Sonja
ŠERNEK Inge
ŠIVIC Marija
ŠKOFLEK STREZOVSKA Elena
ŠKRATEK Stanislava
ŠKUFCA Judita
ŠPEHAR PAJK Sabina
ŠTAMCAR Sonja
ŠTAMPAR DROFENIK Jožica
ŠTEBE Klavdija
ŠULGAJ Rebeka
THALER Vesna
TISCHLER Žana
TÖRNER Marija
TRČEK Marina
TRILLER Alenka
TUREL Danica
TURŠIČ Maksimiljan
UHAN Mitja
VIDMAR Uroš
VIDOVIČ Stanka
VODOPIVEC Janja
VRABEC Aleksander
VRATANAR Nevenka
VUTE Vesna
ZADRAVEC PREDOVNIK Valentina
ZALAZNIK Helena
ZAVIRŠEK Martin
ZAVIRŠEK Mira
ZGAGA Mirjana
ZGONEC Lea
ZIDAR Majda
ZUPAN Darja
ZUPANC Katarina
ŽABERL Taja
ŽAGAR Helena
ŽAGAR Irena
ŽGAVC Stanko
ŽNIDARŠIČ Polona.
II. 
Če zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja bolezni COVID-19, sodniki porotniki, izvoljeni s tem sklepom, ne prisežejo do izteka mandata dosedanjim sodnikom porotnikom, ostanejo ti na dolžnosti do prisege sodnikov porotnikov novega mandata.
Št. 700-04/20-10/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
EPA 1358-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik