Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2020 z dne 21. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2020 z dne 21. 9. 2020

Kazalo

2265. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih, stran 5107.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US in 10/17 – ZPP-E), smiselne uporabe 47. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 21. septembra 2020 sprejel
S K L E P 
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih 
I. 
Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih se izvolijo
iz vrst delavcev:
ABRAM Sebastjan
ADROVIĆ Edin
AJDIČ Nataša
ALIČ Franc
ARAPOVIĆ Petra
ARNUŠ Avguština
BABNIK SMREKAR Maja
BAJC Bojan
BALAŽ Darko
BAUMAN Mateja
BEČKANOVIĆ Tadeja
BEGIĆ Mirsad
BEGOVIĆ Edvin
BELHAR Judita
BENET Miha
BENKIČ Breda
BERLAN Erika
BEZLAJ Leon
BOBEN Jože
BOBNARIČ Zdravko
BOLTIN Tomaž
BORTEK Aleš
BOSNAR Branka
BOZOVIČAR Nežka
BOŽAK Saša
BRINOVEC Mojca
BUKOVEC Marjana
BUKOVEC Mitja
COLARIČ Robert
CURK ACCETTO Staša
CVETKO Miran
ČATER Barbara
ČEČ Aljoša
ČERMELJ Ana
ČERNIGOJ Melita
DIDIČ Leon
DJAKOVIĆ Biljana
DRAGOMIROVIĆ Darija
DROLC Erik
ERBEŽNIK ZDRAVKOVIĆ Brigita
ERIČ Igor
FABJAN Mitja
FAJFAR Aleksandra
FILIPIČ PADAR Maja
FILIPOV Barbara
FORJANIČ Vanda
GABRIČ Robert
GERDEJ Jasmina
GOMERČIĆ Igor
GORŠE Mateja
GOSTIŠA Aleš
GOŠTE Mihael
GÖTZ Matjaž
GREGORČIČ Tomo
GRGUREVIČ Nikolaj
GROM Andreja
GRUDEN Jadranka
HANUNA Omar
HARAPIN KOSTEVC Sergeja
HERIC Vlado
HIRCI Mirko
HOGE Aleš
HRIBAR Franci
HRIBAR Blanka
HUDOBIVNIK Martina
IGLIČ Nataša
IVŠIČ Nadja
JAKOPIČ Ana
JANEŽIČ Marko
JARC Tea
JAVORNIK Zmago
JAZBEC mag. Aljoša
JEMEC Matej
JENKO Rok
JENKO Mojca
JEREB Borut
JERMAN Damjan
JEVŠNIK Nataša
JOSIČ Romana
JURIČ Andrej
KAJTAZOVIĆ Ervin
KARAGIČ Damir
KASTELEC Marjan
KAVČIČ Olga
KEJŽAR Urška
KLADNIK Bine
KLANČAR Domen
KLARIČ Matej
KOBAL Nina
KOČEVAR Miha
KOHEK Mojca
KOKALJ mag. Andreja
KOKOVNIK Robert
KONČAN Janko
KORELC Boštjan
KORITNIK Petra
KOŠIR Nada
KOVAČIČ Ivan
KOZINA Barbara
KREGAR ROBIDA Janja
KUMER Emil
LASIČ Matjaž
LAVTAR Matevž
LAZIĆ Aleksandar
LAZIĆ Vladimir
LEBEN Sabina
LEDINEK Bogdan
LEGAT Dušan
LEKŠE Irena
LESKOVAR Jožica
LEVSTEK Igor
LEVSTIK Nina
LISEC Anton
LORBER Zdenko
LUSKOVEC Tamara
MALI Simona
MALNAR Nataša
MANDOSSI Mark
MARIN Etbin
MAROLT Sebastijan
MARUNICA LAMPIČ Nediljka
MATOZ Mojca
MEDVEŠČEK Silvester
MEGLIČ Monika
METELKO Vladimir
MIHELIČ Darja
MIKLAVČIČ Denis
MIKOLA Andrej
MILENKOVIĆ Darko
MILOJICA Mladen
MRAVLJA Matjaž
MURENC Nevenka
MUSTAR PEČJAK Magdalena
NOVAK Bogdan
NOVAK Gregor
NOVAK Viljem
NOVAK TROBENTAR Petra
OMAN Romana
OSOLNIK KUNC mag. Viktorija
PAPEŽ Igor
PARTE Izidor
PAVLIČ Albert
PAVLOVIČ Sašo
PERKO Janez
PERKO Alojzij
PEZDIRC Marina
PIRC Aleš
PLANKAR Frenk
PLATIŠA POGAČNIK Stanka
POČKAR Nives
PODGORŠEK PIRC Špelca
PRAPROTNIK KOS Samra
PREŽELJ Marija
PRIMOŽIČ Marija
PRIMOŽIČ Marko
PRNAVER Miran
PUNGERŠIČ Slavko
PUST Blanka
RADEKA Darica
RADONJIĆ Perica
RASTODER Denis
RENČELJ Ljiljana
REŠEK Janez
ROMANIĆ Miralem
ROŽIČ NOVAK Frančiška
SAJOVIC KAVČIČ Aleš
SAVIČ Vlado
SIKOŠEK Stanislav
SKENDER Aleksander
SKLEDAR Primož
SOJER Andreja
SOTELŠEK Ivica
SOTLAR Anica
STEPANČIČ Igor
STIPAN Tajana
STOJANOVIĆ Vesna
STRAZBERGER Boštjan
STRAZBERGER Matjaž
ŠALA Peter
ŠINKO Manuela
ŠLANKOVIČ Drago
ŠTEBEJ Robert
ŠTIMEC Milena
ŠTRAMEC- NEMEC Sonja
ŠTULAR Iztok
ŠTURM Jože
ŠUSTER Marija
ŠUŠTERŠIČ Polonca
ŠVARC David
TEHOVNIK Petra
TENCER Sven
TESIČ Gordana
TOMŠE Igor
TROST Vlado
TURK Ivanka
TURUK Janez
ULRIH KUMP Sara
UNETIČ Jožica
URAN Maša
URBANČ Marjan
VALENČIČ Ignacija
VAUPOTIČ Tjaša
VAVTAR Dragica
VENEK Edi
VESNA ŠPEHAR Lena
VIDIC DRMOTA Angela
VIDMAR Lucija Klavdija
VIŠNIKAR IVIĆ Mirjana
VODNIK Kristina
VODOVNIK Aleš
VOGRIN Tomaž
VUJASIN Vesna
VURCER STRAŽE Katja
VURI Tina
WALAND Janez
ZAJC Romana
ZALAR Sebastijan
ZUPAN Miha
ZUPANC Primož
ŽABNIKAR Florens
ŽEGARAC Andrea
ŽIČKAR Jani
ŽUGELJ Jelka
ŽULIČ Vlasta;
iz vrst delodajalcev:
ADAMLJE Matejka
ADAMLJE KRESNIK Polona
ADROVIČ Azra
ANTONIČ mag. Maja
AVGUŠTIN ČUFER Tanja
BABIČ Mateja
BAJT Boris
BELEC ŠMON Vanja
BINDER Barbara
BIZJAN Tanja
BOGOLIN Vanja
BOHL GOMBAČ Helena
BOŠKOVIĆ KRAMAR Barbara
BRAUNE Janez
BREBEN Petra
BRESKVAR Eva
BRICELJ Pavle
BROVČ POTOKAR Jasna
BUTINA Marija
CEGLAR KLJUČEVŠEK Maja
CEGLAR PERENIČ Klavdija
CEMIČ Elizabeta
CVERLE Katarina
CVETEK Nataša
ČEBULAR MUSAR Slavica
ČRPIČ Mitja
ČUJOVIČ Vojko
DOLANC Andreja
DOLENC Mateja
DOLINAR Jernej
DRČA Mojca
DREMELJ Anton
EIGNER Matej
ERČULJ Mateja
FAGANEL Tanja
FALESKINI LOVŠIN Branka
FATUR Helena
FILIPIČ ŠPILER Petra
FLERIN Petra
FORTUNA JEFIM Karmen
FRATNIK ANDRIČ Lina
FRÖHLICH Tina
FURLAN Cvetka
GAJŠEK Irena Gajšek
GEORGIEVSKA Tamara
GNILŠAK Barbara
GODEC Katja
GOLEŽ Urška
GORENC Vesna
GRAČAN Ines
GRADIŠAR Dušan
HERCEG Andreja
HLADNIK Mateja
HREN Katarina
HROVATIČ mag. Danica
INTIHAR Špela
JAKOPIČ Ksenija
JAMAR Alenka
JAMNIŠEK Blanka
JAVORNIK Franc
JELANČIĆ Ana
JENKO Mirko
JEREB Janja
JEZERŠEK Aleš
JURCA Jožica
JUVANČIČ ERMENC Urška
KAVČIČ Katarina
KAVČIČ RIHAR Urška
KLENOVŠEK Irena
KOBETIČ Marijan
KOCIJANČIČ Tina
KODRE Anita
KOGOVŠEK Janez
KORDELC Darinka
KORPIČ Borut
KOS DRAGAŠ Saša
KOTNIK Nataša
KRAVANJA ILC Nina
KRIVEC Urška
KRIVIC Barbara
KRIŽAJ DA SILVA Urška
KROPIVŠEK SEŠLAR Mateja
KUNAVAR Mojca
KUPNIK Helena
LAKNER Vera
LAMPE Žiga
LAMPIČ Tatjana
LAP Eva
LEBAN Emil
LEBER Marjan
LEKAN-ŠTRUKELJ Mateja
LEMUT Maja
LIPOVEC Srečko
LIPOVŠEK mag. Brigita
LONGAR Mirjam
LUKŠIČ Kristian
MAKOVEC Živa
MARKELJ Marjan
MARKOŠEK Jelka
MARN Tanja
MARN SINUR Marta
MARTINČIČ Mariša
MAVRI Vanja
MEKŠE Mihaela
MENARD CEDILNIK Maja
MERŠE Barbara
MEŠKO Barbka
MIHEVC Katja
MIHOLIČ ALVAREZ Ksenja
MIKUŽ Polonca
MIRT Polona
MLAKAR Stanko
MOHAR Sebastian
MRAVLJE Urša
NADIŽAR SVET Mateja
NIKIĆ Nina
NOVAK Barbka
NOVLJAN LOVRINČIĆ Marčela
OBERŽAN mag. Brigita
OBRADOVIĆ Lilijana
OGRIN Minka
OMAHEN Andrej
ORAŽE SPASIĆ Klara
OREHEK RUČIGAJ Nina
OVEN Alenka
OVEN Matjaž
PACHOLE SKUBIC Majda
PAKIŽ ARKO Maruša
PAPEŽ Stanislav
PENKO NATLAČEN Metka
PERC Vojko
PETERCA Nataša
PETERNELJ Barbara
PETRIC Mojca
PIRNAT Ana Lučka
PIVK Valentin
PODGORŠEK Katarina
POVŠNAR Vita
PREBIL BAŠIN Petra
PROŠEK Biserka
RAC Katja
RAJŠTER VRANOVIĆ mag. Brigita
RAKUŠ Ana
RAMŠAK PEŠEC Mojca
RAZINGAR Martina
RAZPOTNIK Rosita
REBOLJ Sandra
RENKO Saša
RISTIĆ Slavica
ROBIČ Špela
ROZMAN Rok
RUMPRET Andraž
RUPAR Barbka
RUS KRUMBERGER Barbka
SAJEVEC PLAVČAK mag. Natalija
SALAMON TRUDEN Tjaša
SAMAR BRENČIČ mag. Neja
SANČANIN Zdravko
SEDEJ Mateja
SELAN Martina
SEVER Bojana
SFILIGOJ Darinka
SLOSU Doris
SMODIČ Anja
SMOLE Polonca
SODEC Jadranka
SRŠAN Dragan
STANOVNIK Ksenija
STARIČ Ana
STARIČ Mojca
STEPAN KRIŽMAN Katja
STOPAR Luka
STRŽINAR Mateja
SVETLIČIČ Maja
ŠAVOR Katja
ŠELIGO Sandra
ŠIFRER Aleš
ŠKODA Silva
ŠMALČIČ Martin
ŠPILER Janja
ŠTEFANČIČ Vesna
ŠTERK Tjaša
ŠTROMAJER Marja
ŠUBAŠIČ Edin
TERAN Monika
TOMEC Polona
TOMŠIČ Ksenija
TORKAR Teja
TRŠELIČ Simona
TRŠINAR Jasminka
URŠIČ Špela
VEGAN Viktorija
VERLE dr. Karmen
VIDIC Sonja
VOMER Tadeja
VRHUNC Mojca
ZAKOŠEK Mojca
ZALJETELJ Ana
ZATLER Renata
ZAVRL Zinka Terezija
ŽALEC Damjan
ŽNIDARŠIČ Nataša
ŽVEGLIČ Janja.
II. 
Če zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja bolezni COVID-19, sodniki porotniki, izvoljeni s tem sklepom, ne prisežejo do izteka mandata dosedanjim sodnikom porotnikom, ostanejo ti na dolžnosti do prisege sodnikov porotnikov novega mandata.
Št. 700-04/20-9/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
EPA 1357-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik