Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2020 z dne 21. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2020 z dne 21. 9. 2020

Kazalo

2264. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru, stran 5106.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US in 10/17 – ZPP-E), smiselne uporabe 47. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 21. septembra 2020 sprejel
S K L E P 
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru 
I. 
Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Kopru se izvolijo
iz vrst delavcev:
BATAGELJ Mitja
BEČAJ Sandi
BENČINA Tjaša
BEZJAK Milan
BIZJAK Irena
BOBIČ ZABREŠČAK Boštjan
BUBNIČ Martina
CRGOL Damjan
CVETKO Tatjana
ČORUŠA Ivica
ERJAVEC Anica
FERFOLJA Sebastjan
FILIPIČ Branko
FRANK Anton
GERZIĆ Dževad
GNEZDA ŠULIGOJ Ivica
GOLJUF Stanislav
GREGORIČ Nataša
JAKAC Marko
JAKLIČ VALENTI Irena
JAMBROŠIČ Zdravka Valentina
JERMAN Andrej
JERMAN Marijela
KOKOL Dušan
KOLAR Marta
KONTELJ Martina
KOS Dijana
KOVAČIČ Tomaž
KRAGELJ Nataša
KRAMAR Bojan
MARINIČ Matej
MARKUŠ Branko
MATIJAŠEC Danila
MEDVED Mojca
MESAROŠ Endre
MEZGEC Tomaž
MULEC Matjaž
PALČIČ Mitja
PARAPAT Lado
PEROŠA Mira
PILETIČ Roman
PLOJ Aleš
PRELEC Janja
PROHAN Emil
RISTIĆ Sašo
ROT Ljubo
SEFIĆ Asim
SLAVIČ Peter
STAMENKOVIČ Cvetka
STIPANIČ Tjaša
STUBELJ Majda
STUPAR Martina
ŠVIGELJ Branko
VALENČIČ Hermina
VATOVEC Greta
VODUŠEK Andrej
WANEK PERSCHL Laura
ZOBEC Anita
ŽERJAL Tatjana;
iz vrst delodajalcev:
ABRAM SUŠELJ Blanka
BARUCA Maša
BAZJAK CRISTINI Nataša
BOLE Bernarda
BONE OKRETIČ Anja
BOŽIČ Mirjam
BRNETIČ Romana
CIGULA Srečko
CVELBAR PRIMOŽIČ Eva
ČRNAC Irena
DELBELLO Karlinca
DODIČ Nataša
DREŠČEK Mojca
FATUR Doris
FERFOLJA Deborah
GERŽELJ Tina
GORUP Mojca
GROM Monika
HARI PERTOVT Elena
JAMŠEK Mirjam
JANUŠ HOČEVAR Tina
JEREB ZALOŽNIK Irena
JURINČIČ SMOLNIK Lilijana
KAPELJ Maja
KOFOL mag. Nataša
KOLAR KOROŠEC Mateja
KRAGELJ LIČEN Jana
KRAJNC Magda
KRALJ Robert
KRIŽMAN Javorka
KUMAR Simonka
LEBAN Peter
LEDNIK Mateja
LENARDIČ Tina
LIKAR Rado
LOGAR Erika
LULIK Nevenka
MARKOČIČ Andrej
MARS Vanesa
MARŠIČ Ingrid
MARUŠIĆ Marko
MENARD Tina
MESAR Milan
MIKOLA Andrej
MULEJ FURLAN Špela
OLUP Simon
PECMAN PENKO Tadeja
SEVER Damjan
STARC Sonja
ŠKAPIN Milan
URŠIČ Barbara
URŠIČ Ivan
VALENČIČ Damjana
VILER KOVAČIČ Adrijana
VIVODA Dimitrij
VOLK ROŽIČ Nevenka
VOLK ŠTEFIĆ Alenka
ZIDAR Maja
ZOBEC Anton
ZORKO Vesna
ZRINSKI Marjeta
ŽNIDARČIČ Polona.
II. 
Če zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja bolezni COVID-19, sodniki porotniki, izvoljeni s tem sklepom, ne prisežejo do izteka mandata dosedanjim sodnikom porotnikom, ostanejo ti na dolžnosti do prisege sodnikov porotnikov novega mandata.
Št. 700-04/20-8/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
EPA 1356-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik