Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2020 z dne 21. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2020 z dne 21. 9. 2020

Kazalo

2263. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju, stran 5105.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US in 10/17 – ZPP-E), smiselne uporabe 47. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 21. septembra 2020 sprejel
S K L E P 
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju 
I. 
Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Celju se izvolijo
iz vrst delavcev:
ANDREJC Peter
BAGARIĆ Dragan
BARL Sonja
BASTIČ Polona
BEČAREVIČ Asmir
BOROVNIK Jožef
BRGLEZ Gašper
BRUMEC David
CEHNER Mojca
ČRETNIK Zlatka
ČULK Karli
ERCEK Damijan
FELICIJAN Robert
GAJŠEK Bojan
GOBEC Almira
GOLI Petra
GRABLER Franc
GRAČNER ČUJEŠ Majda
HELBEL Peter
HOSTNIK Božena
JAZBINŠEK Branimir
JAZBINŠEK Edvard
JEVŠINEK Liljana
JURENEC Drago
KELHER Darinka
KIDRIČ Boris
KLINC Sebastijan
KMETIČ Slavko
KNEZ Milka
KOCIJANČIČ Suzana
KOSTIĆ Edvard
KRIŽNIK Stjepan
KRIŽOVNIK KERŠ Katja
LOJEN Zlatko
LOVRENČIČ Brigita
LUSKAR Tatjana
MEDVEŠEK Maja
MLINAREVIĆ Vojin
OBERŽAN Mitja
PEČNAK Bojan
PETEK Katja
PLANINŠEK Darja
PREVOLNIK JAZBEC Liljana
RAVNIČAN GANZITTI Tatjana
RAZBORŠEK Zvone
REDNJAK Danilo
SALOBIR Boštjan
SANKOVIĆ Jelena
SLAMNIK Vesna
STEVANOVIČ Aleš
SUHODOLČAN Milena
ŠALAMON Robert
ŠALAMUN Ljubica
ŠETINC Marko
ŠKET Branka
ŠMID Aleksander
ŠPORER Andreja
TOPOLE Igor
TROBIŠ Aleksander
TURK Anton
VEBER Edvard
VEK Dejan
VELENŠEK Irena
VERBOVŠEK Dušan
VRENKO Anita
VRENKO Anton
ZDOVC MAVRIN Duška
ZUPANC Franc;
iz vrst delodajalcev:
ARNOLD Lucija
ARTNAK Jožef
BARTOLIĆ AMBROŽ Sabina
BATIČ Bogomir
BERDNIK Mateja
BERGHAUS Jožefa
BIZJAK Teo
BOROVNIK Tea
BRAČUN Kaja
CIRAR VOVČKO Vlasta
ČEH Urška
ČIZMAŠIJA Zvonko
ČOH-KRAGOLNIK Katja
DEŽELAK Alenka
ESIH Katja
FAJS Stanko
FRANULIČ Gregor
GABRON Darja
GAJŠEK Mihelca
GLAVIĆ Mirza
GOMINŠEK Dolores
GRAH Saša
HLADNIK Breda
HOLEŠEK Tanja
HORVAT Matjaž
JESENEK Darinka
KADLIČEK Matej
KADLIČEK Štefanija
KAJZBA Mateja
KEBER Vladimir
KINK LAVTAR Sandra
KOK Aleksandra
KOLAR Helena
KOPRIVNIK Darja
KOREN Maja
KOS Andrejka
KOŠMRLJ Petra
KOVAČ Janez
KOVAČEC Brigita
KOZMUS Vanja
KVAS Terezija
KVAS OCVIRK Barbara
LAJHAR KRAJNC Janja
LENART Anamarija
LEVA BUKOVNIK Marjana
LIČAR Nina
LIVK MENCIGAR Natalija
LOGAR Aleksandra
LUKAČ Robert
MARTINŠEK Emil
METLIČAR mag. Marjana
MEŽA Franc
NARAKS KOPRIVC Nataša
NOVAK Rosvita
OBRADOVIĆ Borko
ODER Metka
PAJNKIHAR NAPRET Tatjana
PEČNIK Marija
PEPELNJAK Iztok
PESTATOR Anita Ana
PETRONIJEVIČ Romana
PLANKO Sergeja
PLAZNIK Mojca
POLAJŽER Ružica
POVŠE Martin
PREPADNIK Matej
PUSTOSLEMŠEK Tina
PUŠNIK Karmen
REČNIK Nataša
REP Klavdija
ROŠER Marija
SOJČ Urška
STANTER Simona
STOJNŠEK Darko
STUPAN Renata
ŠIMUNOVIČ Tina
TEVŽ mag. Franja
TOČAJ Maja
TOPIĆ Jadranko
TRAVNER Marinka
TRONTELJ Emil
VODENIK Marjetka
VODOČNIK Alenka
VODOPIVEC Irena
VURCER GOSAR Vanja
ZEC Maja
ZIDAR PRAH mag. Ana
ŽVIKART Danilo.
II. 
Če zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja bolezni COVID-19, sodniki porotniki, izvoljeni s tem sklepom, ne prisežejo do izteka mandata dosedanjim sodnikom porotnikom, ostanejo ti na dolžnosti do prisege sodnikov porotnikov novega mandata.
Št. 700-04/20-7/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
EPA 1355-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik