Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2020 z dne 10. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2020 z dne 10. 9. 2020

Kazalo

2207. Sprememba Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, stran 4984.

  
Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) direktorica Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, v soglasju z nadzornim svetom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, danem na 34. redni seji dne 30. julija 2020, izdajam naslednjo
S P R E M E M B O    T A R I F N E G A   P R A V I L N I K A 
o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 
1. člen
V Tarifnem pravilniku o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 41/17, 43/18 in 11/20) se v Prilogi – Tarifa za storitve Eko sklada tabela pod točko I. Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov spremeni tako, da se glasi:
»
tarifna številka
vrsta posla
višina plačila*
obračun in način plačila
1.
sklenitev kreditne pogodbe
0,1 % od zneska odobrenega kredita, oziroma najmanj 200,00 EUR in največ 800,00 EUR 
Znesek se obračuna ob odobritvi kredita, plačilo mora biti izvedeno pred podpisom kreditne pogodbe.
2.
vodenje kredita**
Znesek se obračuna trimesečno, za preteklo trimesečje; dan obračuna 31. 3., 30. 6., 30. 9. in 31. 12. ter zapade v plačilo v roku, navedenem v obračunu. 
2.1
razpisi, objavljeni pred letom 2005
6,14 EUR mesečno
2.2
razpis 34PO05A 
razpis 35PO06A 
razpis 38PO07A 
razpis 40PO08A 
javni poziv 42PO09 
javni poziv 44PO10 
javni poziv 46PO11
5,40 EUR mesečno
2.3
javni poziv 48PO12 
javni poziv 50PO13
6,12 EUR mesečno
2.4
javni pozivi, objavljeni od leta 2014 do leta 2017
7,32 EUR mesečno
2.5
javni pozivi, objavljeni od leta 2018 do leta 2021
7,32 EUR mesečno
3.
predčasno poplačilo kredita**
1,0 % od predčasno plačanega zneska kredita oziroma najmanj 50,00 EUR
– pri poplačilu kredita v celoti se znesek in rok plačila določita hkrati z določitvijo neodplačanega zneska kredita; 
– pri delnem poplačilu kredita se znesek obračuna ob predčasnem poplačilu in zapade v plačilo v roku, navedenem v obračunu. 
4.
nadomestilo za spremembo kreditne pogodbe***
0,1 % od stanja kredita, oziroma najmanj 200,00 EUR in največ 800,00 EUR
Znesek se obračuna ob sklenitvi dodatka h kreditni pogodbi in zapade v plačilo v roku, navedenem v obračunu.
5.
sklenitev dodatka – odlog plačila obveznosti po sklenjeni kreditni pogodbi** na podlagi 81. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljevanju: ZIUZEOP)****
0,1 % od neplačanega stanja glavnice oziroma minimalno 50 EUR in maksimalno 200 EUR
Znesek se obračuna ob sklenitvi dodatka – odlog plačila obveznosti po sklenjeni kreditni pogodbi in zapade v plačilo v roku, navedenem v obračunu. 
* Zneski ne vključujejo davka na dodano vrednost. 
** Stroške vodenja kredita, stroške predčasnega poplačila kredita in stroške sklenitve dodatka – odloga plačila obveznosti po sklenjeni kreditni pogodbi obračuna s strani Eko sklada pooblaščeni izvajalec storitev. 
*** Nadomestilo se obračuna za vse spremembe kreditne pogodbe, razen za spremembe, ki so s kreditno pogodbo dogovorjene vnaprej. Stroške nadomestila za spremembo kreditne pogodbe obračuna s strani Eko sklada pooblaščeni izvajalec storitev. 
**** Obresti se za čas odloga plačila obveznosti po sklenjeni kreditni pogodbi ne obračunavajo in ne plačujejo.
«. 
2. člen 
Ta sprememba tarifnega pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-7/2020-1
Ljubljana, dne 31. julija 2020
EVA 2020-2550-0057
Direktorica Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada 
mag. Mojca Vendramin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti