Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2020 z dne 7. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2020 z dne 7. 9. 2020

Kazalo

2195. Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, stran 4970.

  
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja, na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), izdaja
S K L E P 
o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor 
1. točka 
Do dodatka za izvajanje prilagojenega programa in za drugo neposredno delo v vrtcu ter za izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa in za drugo neposredno delo v šoli oziroma zavodu so upravičeni javni uslužbenci, ki so zaposleni v:
Zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami:
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Vzgojni zavod Kranj
Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana
Mladinski dom Jarše Ljubljana
Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec
Center za sluh in govor Maribor
Mladinski dom Maribor
Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
Vzgojni zavod Planina
Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Osnovnih šolah z oddelki osnovne šole s prilagojenim programom:
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Osnovna šola Brežice
Osnovna šola Gornja Radgona
Osnovna šola Brinje Grosuplje
Osnovna šola N.H. Rajka Hrastnik Podružnica Log
Osnovna šola Idrija
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Osnovna šola Stična
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Osnovna šola Lenart
Osnovna šola Litija
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Osnovna šola Mozirje
Osnovna šola Muta
Osnovna šola Miroslava Vilharja
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Osnovna šola Mirna
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Osnovnih šolah s prilagojenim programom:
Osnovna šola Glazija
Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj
Osnovna šola Roje Domžale
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Osnovna šola 27. julij Kamnik
Osnovna šola Ljuba Šercerja Kočevje
Osnovna šola Helene Puhar Kranj
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Dvojezična osnovna šola Lendava II.
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Dom Antona Skale Maribor
Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
Osnovna šola IV. Murska Sobota
Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto
Osnovna šola Stanka Vraza Ormož
Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan
Osnovna šola Ljudevita Pivka Ptuj
Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem
III. osnovna šola Rogaška Slatina
Osnovna šola Ana Gale Sevnica
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica
Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Osnovna šola dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi
II. osnovna šola Žalec
V predšolskih oddelkih s prilagojenim programom:
Vrtec Mavrica Brežice
Vrtec Anice Černejeve Celje
Kranjski vrtci
Vrtec Semedela (pri Zavodu za korekcijo sluha in govora, Portorož)
Vrtec Krško
Vrtec Litija
Vrtec Ciciban Ljubljana
Vrtec Pod gradom Ljubljana
Vrtec Ledina Ljubljana
Vrtec Najdihojca Ljubljana
Vrtec H. C. Andersen Ljubljana
Vrtec Otona Župančiča Ljubljana
Vrtec Kolezija Ljubljana
Vrtec Murska Sobota
Vrtec Pedenjped Novo mesto
VVZ Vrtec Ptuj
OŠ Roje, enota vrtec
OŠ Gustava Šiliha Maribor, enota vrtec
Vrtec Sežana
Vrtec Škofja Loka
Vrtec Vrhnika
Vrtec Vodmat Ljubljana
Vrtec Antona Medveda Kamnik
Vrtec Ivančna Gorica
Vrtec Velenje
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Vrtec Slovenj Gradec
Vrtec Trbovlje
Vrtec Mavrica Trebnje
Vrtec Pedenjped Ljubljana
Vrtec Zelena jama
Vrtec Jesenice
Vrtec Slovenske Konjice
Vrtec Ormož
Svetovalnih centrih:
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
Osnovna šola Koper – svetovalni center
2. točka 
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v zavodih iz prejšnje točke tega sklepa so upravičeni do dodatka po 8. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, če so razporejeni na delovno mesto:
Šifra F/DM
FUNKCIJA/DELOVNO MESTO
TR
OPOMBE
D027003
KNJIŽNIČAR
VII/1
do največ 0,25 delovne obveznosti
D027004
KNJIŽNIČAR
VII/2
do največ 0,25 delovne obveznosti
D027019
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/1
 
D027020
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/2
 
D027022
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
VII/2
če dela v zavodu za slepe in slabovidne otroke, do največ 0,55 delovne obveznosti
D027025
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
do največ 0,55 delovne obveznosti 
do največ 0,25 delovne obveznosti 
v svetovalnem centru
D027026
SVETOVALNI DELAVEC
VII/2
do največ 0,55 delovne obveznosti, 
do največ 0,25 delovne obveznosti 
v svetovalnem centru
D027029
UČITELJ
VII/1
 
D027030
UČITELJ
VII/2
 
D027036
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU 
ZA UČENCE,VZGOJNEM ZAVODU)
VII/1
 
D027037
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU 
ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/2
 
D035001
POMOČNIK VZGOJITELJA
V
če dela v razvojnem oddelku vrtca
D037005
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA
VII/1
za obseg učne obveznosti in če dela 
v razvojnem oddelku vrtca
D037007
VZGOJITELJ
VII/1
če dela v razvojnem oddelku vrtca
D037008
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA
VII/2
E034002
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
IV
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E035008
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
V
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E035009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI
V
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E035020
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
V
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E037011
DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E037025
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH 
IN METADONSKIH AMBULANTAH
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E037907
STROKOVNI VODJA VII
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047012
DELOVNI TERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047014
DELOVNI TERAPEVT III (AMBULANTA)
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047015
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047022
FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047023
FIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA)
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047024
FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA)
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047025
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047037
LOGOPED II
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047038
LOGOPED III
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047051
PSIHOLOG I
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047070
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047072
SPECIALNI PEDAGOG II
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E047955
VODJA II
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E048001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E048003
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST KONZULTANT
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E048004
LOGOPED I
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E048013
PEDAGOG I
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E048015
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC II
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E048022
SOCIALNI DELAVEC I
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E048023
SPECIALNI PEDAGOG I
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E048026
ZDRAVSTVENI SODELAVEC SPECIALIST
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
E049006
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I
IX
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica 
F025010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II
V
v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena zavarovalnica
J035078
VARUH NEGOVALEC V
V
 
J035064
SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV 
V
J035132
SPREMLJEVALEC SKUPINE
V
3. točka 
Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 90/11, 38/12, 91/13, 20/14, 49/16 in 5/17).
4. točka 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-65/2019
Ljubljana, dne 28. avgusta 2020
EVA 2019-3330-0048
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost, in šport 
Soglasje sindikatov: 
Sindikat 
vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slovenije 
Branimir Štrukelj 
 
Sindikat 
delavcev v vzgojni, izobraževalni 
in raziskovalni dejavnosti Slovenije 
Ana Jakopič 

AAA Zlata odličnost