Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2020 z dne 27. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2020 z dne 27. 8. 2020

Kazalo

2155. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, stran 4849.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije 
1. člen 
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/20) se v 9. členu v drugem odstavku za besedilom »državljane Republike Slovenje« doda besedilo »ter njihove ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), ki potujejo skupaj z njimi,«.
2. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku:
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. osebo v gospodarskem prometu ali dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z ustreznimi dokazili o opravljanju prometa ali dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji, in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji;«;
– 14. točka spremeni tako, da se glasi:
»14. osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje ter predloži ustrezno dokazilo;«.
V drugem odstavku se vejica za števnikom »17.« nadomesti z besedo »in« ter črta besedilo »in 21.«.
3. člen 
16. člen se črta.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Črtanje 16. člena odloka se začne uporabljati 30. avgusta 2020.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-33/2020
Ljubljana, dne 27. avgusta 2020
EVA 2020-1711-0040
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost