Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2020 z dne 20. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2020 z dne 20. 8. 2020

Kazalo

2135. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold, stran 4732.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 16. redni seji dne 23. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Uradni list RS, št. 26/13, 36/15, 72/16, 6/17, 27/18) se doda nov člen, ki glasi:
Otroci so lahko v vrtcu prisotni največ 9 ur dnevno, znotraj obratovalnega časa vrtca. Za prisotnost otroka v vrtcu nad 9 ur (po obratovalnem času) lahko vrtec zaračuna zamudnino v višini 5,00 €, za vsako začeto uro, nad 9 ur prisotnosti.
V primeru, da starši prihajajo po otroka izven obratovalnega časa vrtca in za to nimajo opravičljivega razloga, vrtec staršem zaračuna zamudnino (podaljšano varstvo) v višini 5,00 € za vsakih začetih 5 minut zamude, nad 9 ur prisotnosti.
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/0002/2020
Prebold, dne 23. julija 2020
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost