Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2020 z dne 20. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2020 z dne 20. 8. 2020

Kazalo

2131. Odlok o ustanovitvi Komisije za plazove, stran 4726.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo, 80/10 – ZUPUDPP in 109/12) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Komisije za plazove 
1. člen 
S tem odlokom se, za izvedbo nalog v zvezi s pripravo predlogov programov odprave posledic plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 ter njihovim izvajanjem, ustanovi Komisijo za plazove (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen 
Komisija opravlja naslednje naloge:
– priprava predlogov programov odprave posledic plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001,
– priprava predlogov Vladi Republike Slovenije za odločitev o razdelitvi sredstev za izvajanje ukrepov na plazovih večjega obsega,
– spremljanje izvajanja programov odprave posledic plazov in porabe sredstev za izvajanje ukrepov,
– izdelava predlogov poročil Vlade Republike Slovenije o izvajanju programov odprave posledic plazov v posameznem proračunskem obdobju in za celotno obdobje trajanja programov,
– izdelava predlogov poročil Vlade Republike Slovenije o porabi sredstev za izvajanje ukrepov na vplivnem območju plazov v posameznem proračunskem obdobju in za celotno obdobje izvajanja ukrepov.
3. člen 
Komisijo sestavljajo:
– predstavnik Ministrstva za okolje in prostor (predsednik komisije);
– predstavnik Ministrstva za finance (član);
– predstavnik Ministrstva za obrambo (član);
in
– predstavnik Ministrstva za infrastrukturo (član).
4. člen 
Sedež komisije je na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
5. člen 
Komisija sprejme poslovnik o delu, s katerim določi način dela komisije.
Delo komisije poteka na rednih in dopisnih sejah.
Seje komisije sklicuje in vodi predsednik komisije.
Način odločanja se določi s poslovnikom o delu komisije.
6. člen 
Strokovne podlage za delo komisije pripravljajo Ministrstvo za okolje in prostor in po potrebi zunanji strokovnjaki.
7. člen 
Upravno-tehnično podporo za delo komisije zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor.
8. člen 
Predstavniki ministrstva opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
9. člen 
Vlada Republike Slovenije člane komisije imenuje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2550-0049
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost