Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2020 z dne 19. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2020 z dne 19. 8. 2020

Kazalo

2128. Sklep o uporabi smernic o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS, stran 4709.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi smernic o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) izdal Smernice o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS (v nadaljnjem besedilu: Smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in ESMA.
(3) Smernice podrobneje urejajo testiranje izjemnih situacij likvidnosti kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje in alternativnih investicijskih skladov.
(4) Smernice so namenjene upravljalcem investicijskih skladov, skrbnikom in pristojnim nacionalnim organom.
2. člen 
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic v Republiki Sloveniji za:
1. družbe za upravljanje in upravljavce alternativnih investicijskih skladov, z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov;
2. skrbnike, ki opravljajo skrbniške storitve za vzajemne sklade in alternativne investicijske sklade, ki jih upravljajo upravljavci alternativnih investicijskih skladov, z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov;
3. Agencijo, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz prejšnje točke.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-5/2020-2
Ljubljana, dne 13. avgusta 2020
EVA 2020-1611-0105
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti