Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020

Kazalo

2001. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, stran 4425.

  
Za izvrševanje 11. točke prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu 
1. člen 
V Odloku o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20) se v 1. členu na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo »zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije (EU) 2020/1101 z dne 23. julija 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 241 z dne 27. 7. 2020, str. 36).«.
2. člen 
V 3. členu se datum »31. julija 2020« nadomesti z datumom »31. oktobra 2020«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-30/2020
Ljubljana, dne 30. julija 2020
EVA 2020-1611-0099
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost