Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020, stran 3965.

  
Na podlagi 20. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 1. julija 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020 
1. člen 
Spremeni se naslov Pravilnika, tako da se glasi:
»Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec«
2. člen 
V 6. členu Pravilnika se na koncu tretje alineje pika spremeni v vejico, ter se doda nova četrta alineja:
»– mala podjetja, ki imajo sedež v Občini Žalec, registrirana za področje turizma, pri ukrepu 5.«
3. člen 
V 12. členu Pravilnika se opomba pri drugem odstavku Ukrepa 2 številka »2« preštevilči v številko »3«, opomba ob koncu druge alineje četrtega odstavka pri Ukrepu 3 se preštevilči v številko »4«, tako da se opombe glasijo:
»1 Pojem »mikro« podjetja vključuje tudi samostojne podjetnike.
2 Pojmi so povzeti iz Priloge I. Uredbe Komisije (EU št. 702/2014).
3 Kot zaposlen se smatra tudi samozaposlen samostojni podjetnik.
4 CRM (Customer Relationship Management) pomeni Mangement oziroma upravljanje odnosov s strankami, ki omogoča integriran pogled na stranko, dostop do podatkov o njej in njenih preteklih nakupih ter analizo teh podatkov – npr. analize dobičkonosnosti strank, zvestobe strank, življenjske vrednosti strank, in sicer preko različnih komunikacijskih kanalov (telefon, spletna stran, osebni kontakt, e-pošta, SMS ipd.).«
4. člen 
V 12. členu Pravilnika se spremeni drugi odstavek Ukrepa 5, tako da se glasi:
»Upravičenci do pomoči:
– mikro in mala podjetja, ki imajo sedež v Občini Žalec, registrirana za področje turizma.«
5. člen 
Vsa ostala določila Pravilnika se ne spreminjajo in ostajajo v celoti v veljavi.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2020
Žalec, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos