Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2020 z dne 8. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2020 z dne 8. 7. 2020

Kazalo

1747. Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19, stran 3777.

  
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odredbi o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 95/20) se v 1. členu:
‒ v tretji alineji črta besedilo »ter pomoč na domu družinam duševno in telesno prizadetih oseb«,
‒ za četrto alinejo beseda »in« nadomesti z vejico,
‒ za peto alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– javni zdravstveni zavodi, ki izvajajo zdravstveno dejavnost na primarni, sekundarni in terciarni ravni.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-88/2020
Ljubljana, dne 8. julija 2020
EVA 2020-2711-0069
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost