Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2020 z dne 8. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2020 z dne 8. 7. 2020

Kazalo

1744. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, stran 3771.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/20) se v 2. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»–se zbira več kot deset ljudi ali«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot deset ljudi, vendar največ do 50 ljudi, in sklicatelj, ki organizira zbiranje, vodi seznam prisotnih ljudi.
(3) Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) lahko za potrebe spremljanja, preprečevanja in obvladovanja bolezni COVID-19 ter izvajanja posebnih ukrepov iz 10. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) v zvezi s 3. in 4. členom Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18) od udeležencev zbiranja pridobi ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča.
(4) Osebne podatke iz prejšnjega odstavka na zahtevo NIJZ v obliki seznama posreduje sklicatelj, ki organizira zbiranje. Seznam, ki ga mora sklicatelj obvezno voditi, poleg osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje še kraj zbiranja (kraj, ulico in hišno številko, kontaktno številko telefona ter podatek o tem, ali gre za zaprt ali odprt prostor) ter čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja). Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je zbiranje prepovedano, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-27/2020
Ljubljana, dne 8. julija 2020
EVA 2020-1711-0036
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti