Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020

Kazalo

1739. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč, stran 3757.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 194. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 2. dopisni seji dne 7. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev nepremičnin:
parc. št. 96/11 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 17 m2, parc. št. 96/13 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 53 m2,parc. št. 99/7 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 7 m2, parc. št. 102/4 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 1 m2, parc. št. 102/5 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 3 m2, parc. št. 103/37 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 115 m2, parc. št. 802/2 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 161 m2, parc. št. 611/2 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 619 m2, parc. št. 617/5 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 464 m2, parc. št. 617/8 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 424 m2, parc. št. 618/5 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 4 m2, parc. št. 618/6 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 40 m2, parc. št. 619/2 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 76 m2, parc. št. 619/3 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 1 m2, parc. št. 620/30 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 5 m2, parc. št. 620/32 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 9 m2, parc. št. 620/34 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 13 m2, parc. št. 800/7 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 28 m2, parc. št. 800/8 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 297 m2, parc. št. 800/9 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 28 m2, parc. št. 800/12 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 9 m2, parc. št. 800/13 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 1 m2, parc. št. 800/15 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 8 m2, parc. št. 802/3 k.o. 1820 Gorenja vas v izmeri 89 m2, parc. št. 156/2 k.o. 1822 Muljava v izmeri 230 m2, parc. št. 157/4 k.o. 1822 Muljava v izmeri 1657 m2,parc. št. 158/6 k.o. 1822 Muljava v izmeri 282 m2, parc. št. 282/7 k.o. 1822 Muljava v izmeri 555 m2, parc. št. 283/2 k.o. 1822 Muljava v izmeri 425 m2, parc. št. 284/4 k.o. 1822 Muljava v izmeri 386 m2, parc. št. 285/4 k.o. 1822 Muljava v izmeri 288 m2, parc. št. 286/3 k.o. 1822 Muljava v izmeri 855 m2, parc. št. 287/9 k.o. 1822 Muljava v izmeri 78 m2, parc. št. 288/12 k.o. 1822 Muljava v izmeri 12 m2, parc. št. 157/2 k.o. 1822 Muljava v izmeri 405 m2, parc. št. 158/2 k.o. 1822 Muljava v izmeri 780 m2, parc. št. 158/4 k.o. 1822 Muljava v izmeri 35 m2, parc. št. 152/2 k.o. 1822 Muljava v izmeri 16 m2, parc. št. 153/2 k.o. 1822 Muljava v izmeri 883 m2, parc. št. 144/2 k.o. 1822 Muljava v izmeri 425 m2, parc. št. 143/2 k.o. 1822 Muljava v izmeri 40 m2 je v skladu z 42. in 85. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17 – UPB) predvidena izgradnja kolesarskega omrežja med naseljema Ivančna Gorica in naseljem Muljava, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ter na katerih Občina Ivančna Gorica načrtuje gradnjo kolesarskih poti.
2. člen 
Razlastitev je nujna za dosego javne koristi. Občina Ivančna Gorica potrebuje nepremičnine iz prvega člena za izvedbo projekta, PR-R18/2018, januar 2019, ki bo sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike. Projekt mora biti zaključen do konca leta 2021.
3. člen 
Na nepremičninah parc. št. 96/11, parc. št. 96/13, parc. št. 99/7, parc. št. 102/4, parc. št. 102/5, parc. št. 103/37, parc. št. 802/2, parc. št. 611/2, parc. št. 617/5, parc. št. 617/8, parc. št. 618/5, parc. št. 618/6, parc. št. 619/2, parc. št. 619/3, parc. št. 620/30, parc. št. 620/32, parc. št. 620/34, parc. št. 800/7 parc. št. 800/8, parc. št. 800/9, parc. št. 800/12, parc. št. 800/13, parc. št. 800/15, parc. št. 802/3 vse k.o. 1820 Gorenja vas in parc. št. 156/2, parc. št. 157/4, parc. št. 158/6, parc. št. 282/7, parc. št. 283/2, parc. št. 284/4, parc. št. 285/4, parc. št. 286/3, parc. št. 287/9, parc. št. 288/12, parc. št. 157/2, parc. št. 158/2, parc. št. 158/4, parc. št. 152/2, parc. št. 153/2, parc. št. 144/2, parc. št. 143/2 vse k.o. 1822 Muljava je v skladu z 42. in 85. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17 – UPB) predvidena izgradnja kolesarskega omrežja med naseljem Ivančna Gorica in naseljem Muljava.
Kolesarske povezave se navezujejo na javne zelene površine, parke, igrišča in otroška igrišča, trge, pomembnejše objekte in se jih opremijo z urbano opremo prostora z javno razsvetljavo (razen na območju gozdov in tam, kjer javna razsvetljava ni potrebna oziroma njena namestitev ni skladna z vizijo urejanja prostora ali s smernicami sektorjev), z drevoredi oziroma drugo zasaditvijo glede na v tem odloku določene profile posamezne prometnice, z mestoma tudi z razširitvami javnega prostora – s počivališči, ki se uredijo kot peščene ali (na območjih bolj strnjene pozidave) tlakovane površine, opremljene z urbano opremo za sedenje in počitek (klopi in mize, smetnjaki, pitniki, stojala za kolesa ipd.) in z drugo urbano opremo prostora (usmerjevalne in info table, konfini ali ograje za preprečevanje vdora motornega prometa na te površine ipd.).
4. člen 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica pooblašča župana Dušana Strnada, da pri pristojni upravni enoti v skladu s 196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) vloži zahtevo in vodi postopek za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč na nepremičninah navedenih v 1. členu tega sklepa.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113- 84/2019
Ivančna Gorica, dne 7. julija 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost