Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020

Kazalo

1732. Odredba o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19, stran 3748.

  
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
S to odredbo se kot ogrožena območja, na katera se lahko prenese nalezljiva bolezen COVID-19 in na katerih so možnosti za širjenje okužbe z navedeno nalezljivo boleznijo, določijo:
‒ domovi za starejše iz 50. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljnjem besedilu: ZSV),
‒ posebni socialno varstveni zavodi za odrasle iz 51. člena ZSV,
‒ varstveno delovni centri iz 52. člena ZSV, ki opravljajo tudi institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih oseb v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZSV ter pomoč na domu družinam duševno in telesno prizadetih oseb,
– socialno varstveni zavodi za usposabljanje iz 54. člena ZSV in
‒ zavodi za prestajanje kazni zapora iz zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.
2. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-87/2020
Ljubljana, dne 7. julija 2020
EVA 2020-2711-0068
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost