Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020

Kazalo

1644. Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, stran 3603.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov bolezni COVID-19 začasno omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji, razen če odlok Vlade Republike Slovenije določa drugače.
2. člen 
(1) Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:
– se zbira več kot 50 ljudi ali
– je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi odloki Vlade Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je zbiranje prepovedano, če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.
3. člen 
(1) Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah se ne glede na prejšnji člen dovoli do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.
(2) Organizator prireditve iz prejšnjega odstavka ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona, ki ureja nalezljive bolezni, in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja.
4. člen 
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.
5. člen 
Pri organiziranem zbiranju ljudi je za zagotovitev in spoštovanje ukrepov iz 3. člena tega odloka odgovoren organizator.
6. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
7. člen 
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti.
(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20, 78/20 in 85/20).
9. člen 
Ta odlok začne veljati 30. junija 2020.
Št. 00717-23/2020
Ljubljana, dne 29. junija 2020
EVA 2020-1711-0031
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost