Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020

Kazalo

1637. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec, stran 3599.

  
Na podlagi 7.l člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17), Odloka o parkiranju v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 46/19) in Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20 in 77/20) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec 
I. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20 in 77/20) se drugi alineji 1. točke I. člena doda novo tretjo alinejo, ki se glasi:
»– parkirišče Virje na delu parcelne št. 7529/1 k.o. 2207 Bovec, v času od 00.00 do 24.00, na način, da se 2 uri parkiranja zaračuna v znesku 5,00 EUR za osebna vozila do pet sedežev, oziroma 10,00 EUR za vozila nad pet sedežev, pri čemer dostop za avtobuse in avtodome ni dovoljen.«
II. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20 in 77/20) se prva alineja 3. točke I. člena spremeni tako, da se odslej glasi:
»– makadamsko parkirišče na parcelni št. 125/43 in 125/63 k.o. 2210 Soča leva, na način, da se vsaka ura parkiranja zaračuna v znesku 1,00 EUR/h.
Za osebe, ki so imetniki dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 22/16 in 52/18) je parkiranje na predmetnem parkirišču brezplačno, v kolikor v parkirano vozilo namestijo potrdilo o razpolaganju z dovolilnico na sprednjo stran vetrobranskega stekla tako, da je v celoti čitljivo z zunanje strani vozila.«
III. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20 in 77/20) se 1. točka V. člena spremeni tako, da se odslej glasi:
»(1) Za območje plačljivih parkirišč pred Kulturnim domom, trgovino Mercator in vrtcem na parcelnih št. 443/5, 461/7, 464, 465/4, 466/1 vse k.o. 2207 Bovec, lahko osebe, ki izkažejo:
– da bivajo in imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v neposredni bližini tega parkirišča (osebni dokument, potrdilo o začasnem bivališču),
– da je vozilo v lasti te osebe (prometno dovoljenje) in
– da nimajo možnosti parkiranja drugje,
podajo vlogo za izdajo letne dovolilnice za parkiranje osebnih vozil, razen kombijev, ki so namenjeni za transport oziroma za namen opravljanja gospodarske dejavnosti. Nadomestilo za letno dovolilnico, ob izpolnjevanju pogojev v tej točki, znaša 60,00 EUR/letno, letna dovolilnica pa se izda na točno določeno vozilo (registrska številka vozila);
ali
– da je oseba delodajalec ali oseba, zaposlena pri delodajalcu v neposredni bližini predmetnega parkirišča (izjava delodajalca), pri čemer lahko en delodajalec izda največ 6 soglasij za letne dovolilnice,
– da nimajo možnosti parkiranja drugje,
oziroma
– da je oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost na tržnici v neposredni bližini predmetnega parkirišča (izjava upravljalca tržnice, da oseba opravlja gospodarsko dejavnost na predmetni tržnici),
– da nima možnosti parkiranja drugje v neposredni bližini tržnice,
podajo vlogo za izdajo letne dovolilnice za parkiranje osebnih vozil, razen kombijev, ki so namenjeni za transport oziroma za namen opravljanja gospodarske dejavnosti. Nadomestilo za letno dovolilnico ob izpolnjevanju pogojev v tej točki, znaša 120,00 EUR/letno, letna dovolilnica je označena z evidenčno številko, kar se zapiše v posebno evidenco, ki jo vodi občinska uprava Občine Bovec. Letna dovolilnica je prenosljiva.«
IV. 
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20 in 77/20) se 4. točka V. člena dopolni tako, da se odslej glasi:
»(4) Za območje plačljivega parkirišča Žaršče na parcelni št. 591 k.o. 2207 Bovec je mogoče kupiti letno dovolilnico za parkiranje. Nadomestilo za letno dovolilnico znaša 120,00 EUR/letno, letna dovolilnica je označena z evidenčno številko, kar se zapiše v posebno evidenco, ki jo vodi občinska uprava Občine Bovec. Letna dovolilnica je prenosljiva.
V primeru, da oseba, ki podaja vlogo za nakup letne dovolilnice, izkaže, da je občan Občine Bovec, nadomestilo za letno dovolilnico znaša 10,00 EUR/letno, letna dovolilnica pa se izda na točno določeno vozilo (registrska številka vozila).«
V. 
Spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2019-7
Bovec, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost