Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020

Kazalo

1635. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec, stran 3598.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 79/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec 
1. člen 
9. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec (Uradno glasilo št. 13/98 in 3/02 ter Uradni list RS, št. 124/08 in 105/09) se spremeni, tako da se glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju Občine Bovec.
Osnovna šola Bovec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega naselja: Bovec, Plužna, Bavšica, Kal - Koritnica, Čezsoča, Log pod Mangartom, Strmec na Predelu, Bovec - Podklopca.
Podružnična šola Soča s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 4. razreda, izjemoma od 1. do 5. razreda, če v katerega od teh razredov v posameznem šolskem letu ni vpisan noben učenec, za šolski okoliš, ki obsega naselja: Soča, Trenta, Lepena.
Podružnična šola Žaga s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 5. razreda za šolski okoliš, ki obsega naselja: Žaga, Srpenica, Log Čezsoški.
Matična šola je Osnovna šola Bovec, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celotni zavod.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2008-8
Bovec, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost