Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020

Kazalo

1627. Zakon o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E), stran 3591.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E) 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. junija 2020.
Št. 003-02-5/2020-7
Ljubljana, dne 26. junija 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPDPD-E) 
1. člen
V Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15 in 83/16) se v 1. členu v prvem odstavku za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– 23. september, dan slovenskega športa«.
Dosedanja deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alineja postanejo deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alineja.
V drugem odstavku se za besedo »domovini« doda vejico in besedilo »dan slovenskega športa«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-07/20-1/19
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EPA 1031-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost