Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1418. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3183.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Nepremičninam:
– parc. št. 686/2 k.o. Ljubno, v izmeri 18 m2,
– parc. št. 686/3 k.o. Ljubno, v izmeri 20 m2,
– parc. št. 731/14 k.o. Ljubno, v izmeri 14 m2 in
– parc. št. 1310/5 k.o. Savina, v izmeri 304 m2
se ukine status javnega dobra.
II. 
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnine iz I. točke izgubijo status javnega dobra in postanejo last Občine Ljubno.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-04/2020-1
Ljubno, dne 4. junija 2020
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik