Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1190. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi, stran 2819.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 10. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel naslednji
S K L E P 
1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah parc. št. 1526/14, površine 75 m2 in parc. št. 1526/12, površine 470 m2, obe k. o. 1240 – SEDLARJEVO.
2. Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2020-23
Podčetrtek, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja