Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1185. Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19, stran 2809.

  
Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 
1. člen 
Pri nalezljivi bolezni COVID-19 se uporabijo ukrepi, ki jih Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) določa za kugo ali virusno hemoragično mrzlico po povzročiteljih iz 1. skupine nalezljivih bolezni iz 1. člena Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17).
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20).
3. člen 
Vsi akti in ukrepi, ki jih je v času razglašene epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19 sprejela vlada in do 1. 6. 2020 niso bili odpravljeni, veljajo še naprej do njihove spremembe ali preklica.
4. člen 
Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih posamični vladni akti ali ukrepi, sprejeti za zajezitev epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19, navajajo kot pogoj za sprostitev oziroma opravljanje določene dejavnosti, ostajajo kot obvezna v veljavi še naprej do njihove spremembe ali preklica. Tako v veljavi ostajajo vsi predpisani higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno nošenje zaščitnih mask, in sicer:
– v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1,5 metra,
– v javnih prevoznih sredstvih,
– pri osebah z respiratornimi obolenji,
– pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti,
– pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,
– pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2020.
Št. 00725-28/2020
Ljubljana, dne 29. maja 2020
EVA 2020-2711-0057
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost