Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2020 z dne 25. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2020 z dne 25. 5. 2020

Kazalo

1118. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2020, stran 2725.

  
V skladu s 6. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB2) (Uradni list RS, št. 91/15), na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/12 – UPB), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 21/16) ter v skladu s 60. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. redni seji dne 25. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2020 
1. člen 
V letu 2020 se podelijo naslednja priznanja in nagrade:
– nagrada Zlati grb,
– 2 nagradi Josipa Jurčiča.
2. člen 
Nagrado Zlati grb prejme:
– ZŠAM Ivančna Gorica za dolgoletno prostovoljno in požrtvovalno delo na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu, za širjenje vozniške kulture ter izjemen doprinos k družbenemu in gospodarskemu razvoju Občine Ivančna Gorica.
Nagrado Josipa Jurčiča prejmeta:
– Zdravstveni dom Ivančna Gorica za dolgoletno uspešno in strokovno delo na področju javnega zdravstva v Občini Ivančna Gorica ter izredne zasluge pri preprečevanju širjenja in odpravljanju posledic epidemije COVID-19.
– Štab Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica za uspešno in požrtvovalno delo pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč ter izjemne zasluge pri zajezitvi širjenja koronavirusne bolezni COVID-19.
3. člen 
Priznanja in nagrade iz 2. člena izroča prejemnikom župan občine na svečanosti ob občinskem prazniku, ki ga občina praznuje 29. maja.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2020-1
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad