Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

1112. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo, stran 2711.

  
Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 63/16), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19 – v nadaljevanju: Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 11. redni seji dne 12. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Vodarina
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
m3
0,7517 €
– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka 
v DN
Faktor omrežnine
Število priključkov
Število 
x faktor
Cena 
za faktor (EUR)
15 in 20
1
1227
1227
3,7823
25 in 32
3
27
81
11,3471
40
10
1
10
37,8239
50
15
3
45
56,7361
65
30
0
0
113,4719
80 in 90
50
3
150
189,1198
100 in 125
100
0
0
378,2397
150
200
0
0
756,4794
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
PRIČETEK VELJAVNOSTI 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati s 1. 6. 2020.
Št. 355-0002/2016-5
Cerkno, dne 13. maja 2020
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič