Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

1106. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, stran 2701.

  
Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 
1. člen 
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/12, 20/14, 57/14, 53/15, 60/16, 41/18, 25/19 in 32/19) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
Ta pravilnik določa omejitve in posebne pogoje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v nadaljnjem besedilu: EEO) v skladu z Direktivo 2011/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), spremenjeno z:
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2019/1845 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v nekaterih gumijastih sestavnih delih, ki se uporabljajo v sistemih motorja, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 283 z dne 5. 11. 2019, str. 38) in
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2019/1846 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 283 z dne 5. 11. 2019, str. 41).«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-66/2020
Ljubljana, dne 15. maja 2020
EVA 2020-2711-0049
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost