Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

1105. Ukaz o pomilostitvi, stran 2701.

  
Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), 1. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 97. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20) izdajam
U K A Z 
o pomilostitvi 
Srečku Skoku, rojenemu 30. 6. 1966 v Celju, se s pomilostitvijo odpusti izvršitev preostanka izrečene kazni zapora po sodbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Kr 26112/2015, z dne 21. 5. 2018.
Št. 725-01-11/2019-16
Ljubljana, dne 22. maja 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije