Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020

Kazalo

1059. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 2551.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 4. 5. 2020 sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
I. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Matjažu VEDETU.
Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta.
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.
Št. 011-9/2020-4
Ljubljana, dne 4. maja 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković