Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

1053. Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, stran 2543.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike, izvajanje športnih tekmovanj in izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.
2. člen 
(1) Proces športne vadbe v skladu s prvim odstavkom 46. člena ZŠpo-1 je dovoljen vsem športnikom, kot jih določa ZŠpo-1. Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi. Dovoljeno je tudi dopolnilno strokovno delo v skladu s 1. točko 2. člena ZŠpo-1.
(2) Proces športne vadbe iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi vsem udeležencem v programih iz 1., 3., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 6. člena ZŠpo-1.
3. člen 
(1) Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo-1.
(2) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja (tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar).
(3) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
4. člen 
Dovoli se izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1 in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez.
5. člen 
Športniki, strokovni delavci v športu, izvajalci in udeleženci usposabljanj za strokovno delo v športu ter licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
6. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/20), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 67/20) pa preneha veljati 23. maja 2020.
8. člen 
Ta odlok začne veljati 18. maja 2020.
Št. 00727-7/2020
Ljubljana, dne 15. maja 2020
EVA 2020-3330-0028
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost